STUDIEVÄGLEDARBLOGGEN

Blandad information som berör er utbildning och studietid.

Visa rutor

Virtuella museibesök

Det här med karantän börjar redan bli gammalt för många av oss och vad bättre då än att pigga upp med ett museibesök? Det har aldrig varit så lätt att gå på museum som nu. Studierektor Fredrik har skrivit ihop en lista:

Online museums and exhibitions

Cooped up inside and experiencing museum abstinence because of the Corona pandemic? We have rounded up a number of museums and collections that can be explored from the comforts of your home!

The British Museum: https://blog.britishmuseum.org/how-to-explore-the-british-museum-from-home/

The Historical Museum at Lund University Ljudguide i 7 delar om stenåldern (in Swedish): https://www.historiskamuseet.lu.se/pod

The museum in Lund also has a youtube-channel: https://www.youtube.com/channel/UCFNASo3fb5OiP188Sh2H4Bw/featured

The Historical Museum in Stockholm: https://historiska.se/besok-museet-digitalt/

The Museum of Cultural History in Oslo show off some great exhibitions:

The Viking Period Oseberg ship: https://www.khm.uio.no/english/visit-us/viking-ship-museum/exhibitions/oseberg/an-elegant-vessel/index.html

The Viking Period Gokstad ship: https://www.khm.uio.no/english/visit-us/viking-ship-museum/exhibitions/gokstad/the-gokstad-ship/index.html

The Medieval Gallery: https://www.khm.uio.no/english/visit-us/historical-museum/exhibitions/medieval-gallery/index.html

America – Present – Past – Identity: https://www.khm.uio.no/english/visit-us/historical-museum/exhibitions/america/index.html

Google Arts & Culture provides an excellent (and extensive) repository of online exhibitions. Stroll around the sculptures of the New Carlsberg Glyptotek in Copenhagen, or marvel at the paleolithic cave at Chauvet in France. Here we list some of our favourites:

The Acropolis Museum, Athens: https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum

Alcobaça Monastery: https://artsandculture.google.com/partner/alcoba%C3%A7a-monastery

The American Museum of Natural History, New York: https://artsandculture.google.com/partner/american-museum-of-natural-history

The Capitoline Museums, Rome: https://artsandculture.google.com/partner/musei-capitolini

The Chauvet cave in France: https://artsandculture.google.com/partner/grotte-chauvet

The Classical Collection at Altes Museum in Berlin: https://artsandculture.google.com/partner/altes-museum-staatliche-museen-zu-berlin

The Cloisters Museum and Gardens, New York: https://artsandculture.google.com/partner/the-cloisters-museum-and-gardens

The Corinium Museum, Cirencester: https://artsandculture.google.com/partner/corinium-museum

The Metropolitan Museum of Art, New York: https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art

Museo della Cività Romana, Rome: https://artsandculture.google.com/partner/museo-della-civilta-romana

Museo dell’Ara Pacis: https://artsandculture.google.com/partner/museo-dell-ara-pacis

The Museum of Human Evolution, Burgos: https://artsandculture.google.com/partner/museo-de-la-evolucion-humana

The Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities, Stockholm: https://artsandculture.google.com/partner/medelhavsmuseet

National Archaeological Museum of Naples: https://artsandculture.google.com/partner/national-archaeological-museum-of-naples

The National Museum of Denmark: https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-denmark

The Numismatic Museum, Athens: https://artsandculture.google.com/partner/numismatic-museum

The Ny Carlsberg Glyptotek in Copenhagen: https://artsandculture.google.com/partner/ny-carlsberg-glyptotek

The Pergamon Museum in Berlin: https://artsandculture.google.com/partner/pergamonmuseum-staatliche-museen-zu-berlin

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden: https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum-van-oudheden

The Royal Armoury, Sweden (it also has the funniest instagram of all museidom): https://artsandculture.google.com/partner/the-royal-armoury-sweden

Stonehenge and Avebury World Heritage Site: https://artsandculture.google.com/partner/stonehenge-and-avebury-world-heritage-site

Valley of the Temples, Sicily: https://artsandculture.google.com/partner/parco-archeologico-e-paesaggistico-valle-dei-templi

 

And many many more! If you have a favorite of your own let us know in the comments. And don’t stress out over the abundance, it’ll be here after the pandemic has cooled down as well.

 

31 mars, 2020

Inlägget postades i

ALL students of the department

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Arkeologer sökes

Arkeologerna söker arkeologer (såg inget sista datum för ansökning, men säsongen har redan börjat så ingen tid att förlora): https://arkeologerna.com/om-oss/lediga-jobb/arkeologer-sokes-till-faltsasong-2020/

Och Västerås söker en arkeolog/besöksmålsutvecklare till fornlämningen Anundshög (länken leder till jobblistan där arkeolog finns med) Sista ansökningsdag 5/4 så tveka inte: https://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/for-jobbsokare/lediga-jobb.html

30 mars, 2020

Inlägget postades i

ALL students of the department

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Academic advice online / Studievägledning via videomöte

Greetings all from my sofa! 

So this current situation brings a lot of interesting dilemmas and challenges to day-to-day life, to say the least! I hope you’re all well and managing. Me? I’m finally able to update this blog from the dubious comfort of my ”home office” and I have some sort of setup with my phone and tablet balanced on a pile of coasters and books – and I’m more than happy to chat with you online! So if you want to discuss something or have questions just send me an email and I’ll book a meeting on vide or phone according to your preference. I also have my office phone redirected during office hours so if I’m not in a meeting I’ll answer it from here. Any question, big or small, are more than welcome. 

a completely non-ergonomic home office
Academic advicing in action

Hälsningar från soffan!

Så, de rådande omständigheterna innebär intressanta utmaningar och nya problem i vardagen, inte sant? Jag hoppas att ni alla mår bra och har hittat lösningar. Jag? Jag har äntligen möjlighet att uppdatera bloggen från den begränsade bekvämligheten av mitt ”hemmakontor” och har en slags teknisk lösning där jag balanserar telefonen mot blommorna ovanpå en bok och några glasunderlägg – och jag pratar mer än gärna med er härifrån! Så om ni vill diskutera något eller har några frågor, stora eller små, bara skicka ett mail så bokar jag en zoom- eller telefontid åt er. Jag har koppla om telefonen under arbetstid så om ni ringer mig och jag inte sitter i ett möte svarar jag härifrån. Ni är mycket varmt välkomna!

27 mars, 2020

Inlägget postades i

ALL students of the department

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Undervisning flyttas till online/ Lectures will be online from now on

Än så länge är universitetet öppet för besök, biblioteket är öppet för utlån och det finns personal på plats på institutionen. Alla era lärare jobbar stenhårt med att försöka få det här att fungera så smidigt som möjligt och för att få uppdaterad och relevant information bör ni se till att ni kommer åt Canvas och att er lärare har den emailadress som som använder oftast.

Jag kommer att hålla mina vanliga kontorstider (måndag, onsdag, fredag) och jobba på plats så länge det är möjligt, men kommer också att så fort det går att ordna göra så att det går att ta möte med mig via kamera och mikrofon.

Tills vidare hoppas jag att ni alla håller er säkra och friska!

In English:

So far the university buildings will remain open, that includes the library, and staff will continue to come to the department. All your teachers work double-time to make the transition to online teaching as easy for all as possible. To keep informed of any changes make sure you can reach Canvas from home and that your teacher have your current email adress.

For now I’ll keep my scheduled office hours (monday, wednesday, friday) but I’m working on a solution to be able to take meetings via video chat as well.

Keep safe and stay well!

/Agneta

 

Det här mailet kommer från vår studierektor Fredrik, jag delar det här också för säkerhets skull:

“English below

Hej alla studenter vid institutionen för arkeologi och antikens historia,

Som flera av er kanske redan hört så kommer Lunds universitet att från och med i morgon den 18/3 övergå helt till distansundervisning. Detta innebär att ingen campusundervisning kommer att ske och att föreläsningar, seminarier etc. istället kommer att bedrivas online via Canvas i så stor utsträckning som möjligt. För några kurser som har praktiska moment (t.ex. laborationer med artefakter och specifik teknisk utrustning, eller fältarbete), kan detta dock innebära att sagda praktiska moment skjuts på framtiden till en tidpunkt då de kan utföras på campus eller i fält igen. Lärarna på respektive kurs kommer att kontakta er med mer kursspecifik information, men var förberedda på att det kan dröja en tid innan formerna för onlineundervisningen har bestämts och innehåll skapats.

I övrigt ber vi om ert tålamod under denna omställning och råder er att hålla er uppdaterade via universitetets sida information om Coronaviruset:

https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/information-om-coronaviruset-till-medarbetare-och-studenter

 

Dear all students at the dept of archaeology and ancient history,

As many of you may already know, Lund University have decided to move all its teaching online starting tomorrow, March 18. This means that no teaching will be held on campus, and that lectures, seminars etc. will run online via Canvas as much as possible. For some courses with more practical teaching elements (such as labs with artefacts or specific technical equipment, or fieldwork), we may be forced to move said practical elements to a later date when they can be carried out on campus or in the field again. The teachers on your courses will contact you as soon as possible with course specific information, but be prepared that it may take some time before the forms of the online teaching have been determined and content been created.

In addition, we ask for your patience during this transition, and ask you to keep yourself updated via the university webpage with information on the Coronavirus:

https://www.staff.lu.se/article/information-about-the-coronavirus-for-staff-and-students

 

Best, och vänliga hälsningar,

Fredrik Ekengren

 

18 mars, 2020

Inlägget postades i

ALL students of the department

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Angående covid19 och institutionen/ Covid19 and the department

(In English below)

Det finns mycket oro bland studenter och allmänhet angående covid19 och det har kommit frågor till institutionen också. Lunds universitet och institutionen kommer att lyssna på Folkhälsomyndigheten och deras riktlinjer. Ifall det skulle vara så att du som student blir drabbad och det påverkar dina studier (antingen genom att du blir sjuk eller att läraren blir det, eller att det drabbar din utbildning på annat sätt) så uppmanas du att höra av dig till ansvarig lärare. De kommer att ha den senaste informationen. Det finns också handlingsplaner för att undervisa digitalt och det finns riktlinjer för hur tentor ska/kan läggas upp i samband med det här.

Håll er uppdaterade  här: https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/information-om-coronaviruset-till-medarbetare-och-studenter

 

Lund University will monitor the situation around the covid19 outbreak in Lund and adjust the regulations accordingly. If you or your studies suffer due to covid19 contact your teacher. The department staff gets updated information continuously and if lessons or seminars needs to move to a digital platform there’s a plan in place for that as well.

To stay informed check here: https://www.staff.lu.se/article/update-regarding-the-coronavirus-outbreak

11 mars, 2020

Inlägget postades i

ALL students of the department

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Fältkurs på Gotland

OBS: Sista ansökningsdag måndag 16 mars, 2020!

Fältarkeologi I: Fältkursen i arkeologi som ges på Gotland är en fem veckors grävpraktik där arkeologisk teori och metod omsätts i praktisk fälterfarenhet. Kursen utgår från pågående forskning vid Uppsala universitet Campus Gotland och ger färdigheter i fältmetoder, fyndhantering och sammanställande av arkeologisk rapport. I uppgifterna ingår även förmedling av utgrävningarnas resultat via blogg och visning av undersökningsschakt och fynd.

En arkeologisk utgrävning är en form av avancerat grupparbete, så kursen ger även en nyttig övning i samarbete samt meriter för arbetslivet. En guidad rundtur till några av de många intressanta fornlämningsmiljöerna på Gotland brukar anordnas till självkostnadspris. Boende och transport till och från grävplatsen ordnas och bekostas av studenten själv.

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5AR641&lasar=20%2F21&typ=1

antagning.se (anmälningskod UU-50116):

https://www.antagning.se/se/search?publishers=uu&period=8&courseProgram=courses&freeText=arkeologi&semesterPart=0

Blogg om utgrävningran i Buttle, Gotland: https://uuarkeologi.wordpress.com

11 mars, 2020

Inlägget postades i

ALL students of the department

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Knut bjuder till kalas!

Det är 100 år (och lite till) som institutionen funnits och det firar studentföreningen Knut med ett riktigt kalas!

Som med alla kalas finns det en käck liten inbjudan:

Och alla är välkomna (men det är först till kvarn som gäller för platserna) gammal som ung, student eller alumn, så länge en kommer med glatt humör och kalasstassen på (frivillig tolkning).

Mer information om hur, var, när, och sånt finns på Knuts hemsida.

11 mars, 2020

Inlägget postades i

ALL students of the department

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg
Secured By miniOrange