Stipendier och fonder

Det finns oväntat många ställen att söka stipendier och fonder från och en resurs att ha i åtanke är databasen Global Grant. Den har alla studenter och anställda vid Lunds universitet möjlighet att använda genom bibliotekets försyn. För att specificera sin sökning korrigerar man bara söktermerna i spalten till vänster och sen är den specifika informationen under varje namn på fonderna.

Där finns flera som är riktade till studenter vid Lunds universitet, till studenter på högre utbildning, till studenter generellt, till personer från ett visst landskap eller ort, till studenter av olika kön och andra specificeringar. Det kan vara en idé att gå igenom listan och markera att det är till studier eller forskning ifall det behövs lite extra pengar till uppsatsarbete eller liknande.

Det finns också en lista med lite andra länkar till var det går att söka stipendier på LU:s sidor för information till studenter. Det finns också företag som gör sökning åt en, mot ersättning förstås. Men då jag inte har någon egen, eller vidimerad, erfarenhet av dem kan jag inte rekommendera någon särskild.

Önskar er god jaktlycka!

ALL students of the department 0

Easter hours /öppettider i påsk

Så, påsken är nära och den är inte bara kaniner, ägg, fjädrar, harar och högtider. Den är minsann också en tid av begränsade tider. Här nedan är tiderna för LUX att förhålla sig till och när det kommer till mina tider har jag förflyttat drop-in-tiden till tisdagen den 23:e istället. 

LUX öppettider under påsken

18 APRIL: KL 7.30–16.00.

19 –22 APRIL: STÄNGT.

Huset helt stängt även för HT-studenter under påsken.

De inre korridorerna stänger kl 12 den 18 april.

LUX HAR ÖPPET SOM VANLIGT FRÅN OCH MED DEN 23 APRIL 2019.

 

LUX: Opening hours during Easter

APRIL 18: 7.30 am –4.00 pm.

APRIL 19–22: CLOSED.

The building is closed for HT-students during Easter.

The inner corridors closes at noon April 18.

LUX IS OPEN AS USUAL FROM APRIL 23, 2019.

ALL students of the department 0

Drone-workshop

Här på institutionen har vi Giacomo Landeschi som är speciellt kunnig kring användningsområdena för drones. Den 3/5 ges en workshop i ämnet och det finns platser kvar! Sista anmälningsdag är den 17/4 så det är kort om tid att bestämma sig, men det är en späckad dag som erbjuds. Nedan följer Giacomos inbjudan och ett schema för dagen.

On behalf of the UAV@LUND project it is my pleasure to announce you the upcoming Spring workshop, which will be held the next 3rd May 2019 at Ljungbyhed, the airport of the Lund University School of Aviation (LUSA).

This hands-on workshop will allow attendees to get to know more about UAV technology and to see with practical tests, what flying a drone looks like. In attachment you can find the program of the event with indications about the meeting point and some logistics (transportation and meals provided by LUSA and UAV@LUND). 

Here you can find the free registration link where you are required to fill in a short form with your name and surname plus email address.

ALL students of the department 0

Sista ansökningsdagen för höstterminen 2019!

Glöm inte bort att söka höstens kurser! Idag, den 15/4 är sista ansökningsdagen. Ifall det är kurser som har särskilda behörighetskrav går det att söka dem i alla fall och bifoga sina meriter senare. Kontrollera när den sista kompletteringsdagen är och ansök.

Lycka till!

ALL students of the department 0

Antagen med förbehåll?

Står det i ditt antagningsbesked att du blivit antagen med förbehåll? Det står på alla antagningar där det finns ett särskilt behörighetskrav. För de som söker kandidatkursen innebär det att fortsättningskursen måste vara klar. För de som sökt masterprogrammet betyder det bara att du kommer att behöva visa upp att du tagit ut din kandidatexamen när kursen kör igång.

För kandidatstudenter innebär det att avklarad fortsättningskurs blir registrerad i Ladok och när ni svarat ja på ert val kommer en kontroll av behörighet att ske automatiskt.

För de som sökt mastern och redan har poäng nog för en kandidatexamen är det bara att gå raka vägen till examensavdelningens hemsida som svarar på vanligt förekommande frågor dessutom, och följa instruktionerna.

För de som behöver följa upp gamla tentor och avsluta kurser, för det är bara hela, avslutade kurser som räknas i examen, så gäller det att höra av sig till den ansvarige läraren och fråga om tid för omtentamen eller om ni får göra kompletteringsuppgifter. Det ligger på studenten att begära att få tenta en gång till, eller att få göra uppgifter till uppsamlingstillfället i augusti. Det kommer inte att hända av sig själv så var noggranna!

Det krävs att behörigheten är uppfylld innan ni blir registrerade på kurserna! Det går inte att läsa kandidaten utan att ha blivit klar med fortsättningen, eller läsa masterprogrammet utan att ha tagit ut sin kandidatexamen. Det går att börja kursen i fråga, men för att bli inskriven och få igång sitt CSN och få poäng registrerade måste den förra vara färdig till fullo.

Med det sagt: grattis till alla som blivit antagna, med eller utan förbehåll!

ALL students of the department 0

Ni missar väl inte seminarierna?!

Idag är en späckad dag på institutionen med flera tillresta dignitärer. Vi har inte mindre än fyra olika seminarier och det är minsann svårt att välja särskilt för de med intresse i flera discipliner.

På listan över månadens seminarier kan ni också se att jag uppdaterat med ett osteologiskt sådant den 23/4.

(Jag måste bekänna att jag är en av dem som med svårighet valt och kommer därför att ha dagens drop-in enbart på begäran. Så vill ni träffa mig är det bara att skicka ett email, jag kollar mailen i pausen.)

ALL students of the department 0

Idag öppnar masterprogrammet för sen anmälan

Har du insett först nu att du kanske borde sökt till masterprogrammet? Då finns det en liten chans till att göra det. Sen anmälan till programmet öppnar idag och ansökningsförfarandet är samma som om du sökt i januari, men du hamnar på reservlistan istället. Allt om ansökningsgången kan läsas här. I dagsläget är masterprogrammet fullt och reservlistan är påbörjad, de som ansöker sent men med full behörighet kommer sen att läggas till listan efterhand som ansökningarna kommer in.

ALL students of the department 0

Tidningspublicerad storm kring arkeologiskt fynd

Här är lite helgläsning kring debatten om Egtvedflickan i Danmark.

Det började med en artikel i Politiken. Den fick sen kritik från Karin M Frei (Forskningsprofessor, Miljøarkæologi og Materialeforskning ). Och följdes så av ett svar från Erik Thomsen och Rasmus Andreasen (hhv. lektor emeritus i palæontologi og akademisk medarbejder, Isotop Geokemi).

Arkeologi är och förblir sprängstoff, det råder ingen tvekan om det.

ALL students of the department 0

Jobb för arkeolog med erfarenhet

Det är en rätt bra tid för arkeologjobb just nu, och för dem av er som kommit lite längre – här är jobb att söka.

ALL students of the department 0

Humanist och teologi-dagarna

På årets HT-dagar kommer tre av institutionens egna doktorer att medverka med föredrag, och alla tre är på fredagen.  Ett perfekt sätt att inleda helgen eller i alla fall avrunda veckan, inte sant?

Fredag 5 april:

kl 10.00-10.25 i LUX aula kommer Lovisa Brännstedt och Fredrik Ekengren att prata om Försummelse, svek och bakhåll – Roms nederlag i Teutoburgerskogen. 

14.45–15.10 i LUX aula ska Henrik Gerding berätta om Fel i rättan tid – om ursprunget till den julianska kalendern.

Ett perfekt sätt att inleda helgen eller i alla fall avrunda veckan, inte sant?

ALL students of the department 0

Seminarier i (resten av) april

April 4, 15.15-17.00, (LUX B339) – Utgrävningar av järnålder vid Faested med Lars Grundvad, Museet på Sønderskov. Här är en liten försmak.

 

Måndag 8 april, kl. 13–16  (LUX B237) – FokusRom: Talking about women in Latin poetry Alison Keith, University of Toronto, Women and objects in Martial’s epigrams; Elena Giusti, University of Warwick, Varium et mutabile: Virgil’s Dido among her critics.

This talk is part of a special initiative to illuminate and discuss issues of gender and diversity within archaeology and classical studies, and is financed through support from the Lund University Management Group for Gender Equality and Equal Opportunities. 

Efter seminariet blir det FokusÖl, när alla som vill går vidare för ett glas på något lämpligt ställe.

 

Måndag 8 april – Städer, uppdragsarkeologi och hållbar utveckling (LUX A233) 13.15-14.30: Joakim Kjellberg, Inst f arkeologi och antik historia, Uppsala universitet: ”Sociala identiteter och urbana nätverk – med exempel från det medeltida Uppland”

14.45- 16.00: Ulrika Söderström, Kalmar Län Museum/ Grasca, Linnéuniversitet: ”Mellan policy och praktik – uppdragsarkeologi och hållbar utveckling med exempel från Kalmar län”

 

Torsdag 11 april, 15.15-17.00 (LUX B251)  Series All inclusive: ”Living in Mediecal Castles – a feminist perspective” av Karen Dempsey, University of Reading. This talk is part of a special initiative to illuminate and discuss issues of gender and diversity within archaeology and classical studies, and is financed through support from the Lund University Management Group for Gender Equality and Equal Opportunities.

 

Tisdag 23 april, 15.15-17.00 (LUX B339) – aaDNA – tracing trade and origins with DNA

Kan man utvinna DNA ur arkeologiska artefakter och till vad kan man i så fall använda det? Om detta berättar paleogenetikern Erik Ersmark från Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

 

Onsdag 24 april, kl. 13–15  (LUX A126) – Forskningspresentation: As above, so below – Arkeologiska upptäckter ovan och under jord i egyptiska Gebel el-Silsila av Maria Nilsson, LU.

 

April 25, 15.15-17.00, (LUX B339) Presentation av post doc-projekt – ”Sheep o’hoy – the zooarchaeology of sails production in Late Iron Age Scandinavia” by Stella Macheridis, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University.

ALL students of the department 0

SKÅNK

Det har kommit en inbjudan till alla skogsintresserade från Sundsvall. Det är en konferens om aktuell forskning om och förmedling av skogens kulturarv, och det finns chans för studenter att komma med utan kostnad. Om detta är något ni är intresserade av så läs på, relevant information är ett par stycken ner.

 

SKÅNK – Skogen; mångfald av natur- och kulturarv
Den 2—4 oktober 2019 på Quality Hotel, Sundsvall.
Länsstyrelsen i Västernorrland har tagit över stafettpinnen och bjuder härmed in till SKÅNK 2019, en konferens om skogens mångfald av natur- och kulturarv.

Teman för årets konferens är:
– De vita fläckarna. Antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling med särskilt fokus på inventering i skogsmark,
– Aktuella forskningsfrågor, samt
– Kommunikation och förmedling om skogens kulturarv, kopplat till aktuella tvärsektoriella utmaningar.
SKÅNK riktar sig till handläggare vid miljömålsmyndigheter, länsstyrelser och museer samt forskare vid t ex universitet, högskolor, fristående institutioner, myndigheter, museer och företag samt civila samhällets organisationer. Förhoppningen är att SKÅNK ska vara en mötesplats för alla som är intresserade av att diskutera skogens natur- och kulturarv. Alla är välkomna att delta i konferensen och att anmäla ett föredrag eller en poster.
Lämna in förslag (tema, titel + abstract) på konferensbidrag till: john.molin@lansstyrelsen.se senast 15 april.

Studentdeltagande:
SKÅNK riktar sig också till studenter. Ett begränsat antal studenter har möjlighet att delta på konferensen kostnadsfritt. Studenter som önskar delta i konferensen ska skicka in en ansökan om maximalt 2 sidor text. Ansökan ska innehålla en presentation av (hittills) genomförda kurser, intresseområde, och en motivering till hur ett deltagande på SKÅNK-konferensen kommer främja de fortsatta studierna. Ansökan ska också innehålla en referens från en lärare på den institution vid vilken studenter bedriver sina studier. Ansökan mailas till eva.svensson@kau.se senast 15 april. Antagna studenter förväntas att presentera en poster vid postersessionen.

Arrangörer och ytterligare information:
SKÅNK är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Uppsala universitet, Karlstad universitet, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
Den första konferensen anordnades oktober 2017 i Uppsala och lockade då 105 deltagare.
Preliminärt maxpris: 2500 kr exklusive moms (3125 kr inklusive moms). Detta inkluderar alla måltider och exkursion. Accepterat konferensbidrag ger reducerad avgift.

Vid frågor, kontakta:  John Molin (Länsstyrelsen i Västernorrland): john.molin@lansstyrelsen.se 0611-34 92 14  Mikael Jakobsson (Riksantikvarieämbetet): mikael.jakobsson@raa.se 08-5191 8325  Karl-Johan Lindholm (Uppsala universitet): karl-johan.lindholm@arkeologi.uu.se 018-471 20 81  Studentfrågor: Eva Svensson (Karlstads universitet): eva.svensson@kau.se, 054-700 15 58

ALL students of the department 0

Sommarjobbsmässa

Den 4 april i AF-borgen (Lilla salen)  mellan 10.00-13.00 arrangerar Lunds universitet en mässa där du som student har möjlighet att träffa företag och organisationer som erbjuder extra- och sommarjobb. Samtliga utställare är uppmanade att ta emot jobbansökningar direkt på plats, ha därför gärna med ditt CV!

lu.se/sommarjobbsmassa kan du läsa mer om alla utställare som finns att träffa på mässan. 

ALL students of the department 0

Är du vår nya SI-ledare?

SI-PASS, SI-ledare, SI-mentor, supplemental instruktion, studentledd instudering — kärt barn har många namn, men våra kära nuvarande ledare ska sluta! Henrik, Alice och Amanda har varit SI-ledare för historisk arkeologi, antikens kultur och samhällsliv och arkeologi. Nu letar jag efter nya hugade ledare.

SI är en viktig del av våra grundkurser här på institutionen och vi är stolta och glada att vi har den här möjligheten för studenter att tillsammans fördjupa sina kunskaper och öka chanserna att klara tentor och minnas vad de lärt sig på lång sikt.

När det kommer till ledare letar jag efter studenter som gått kursen de ska hålla i, relativt nyligen, och är sugna på att dela med sig av en studiemetod (men inte själva vara lärare) i ämnet. Jag behöver inte bara ersättare för de tre som slutar utan även för historisk osteologi som börjar nu till hösten, och kommer att gå till våren också.

SI-ledare blir anställda av universitetet, får en fin merit på sitt CV, får ett arbetsintyg efteråt och får förstås betalt för sina insatser. Dessutom inleds ledarskapet av en otroligt värdefull och användbar utbildning som universitetet står för.

Är du intresserad?

Då vill jag att du kontaktar mig, får en blankett att fylla i och återkommer med den i nästa vecka. Jag kommer sen att kalla till intervjuer, förhöra mig med era lärare och göra ett urval. Hela processen beräknas vara klar innan april är över. Utbildningen för ledare går i slutet av augusti och början av september och består av fyra halvdagsmoduler (det kommer att finnas flera tillfällen att välja på för varje utbildningsmodul).

 

ALL students of the department 0

Masternivåkurs i Athen

För studenter som tagit sin kandidatexamen finns den här kursen om demokrati som ett alternativ vid ansökan till hösten. Den ges genom Uppsala universitet och går till viss del på Svenska institutet i Athen.

Så den studerar alltså demokratins förutsättningar. I Athen.Och en behöver inte vara antikvetare för att söka heller. Följ länkarna för närmare information om ansökningsförfarandet.

ALL students of the department 0

Ansökningsdags!

Antagning.se är öppen för era ansökningar inför höstterminen och det finns många saker att tänka på och ta hänsyn till innan den stänger den 15/4. För att samla frågor och svar på samma ställer har Fredrik Ekengren (er studierektor) och jag (er studievägledare) slagit våra kloka huvuden ihop och kommer att hålla ett informationsmöte den 1/4 kl 12-13 i A126. Kom med alla era frågor!

Om ni efter det ändå vill prata med mig individuellt eller i smågrupper är ni hjärtligt välkomna att boka en tid med mig. Jag tar med kalendern dit.

ALL students of the department 0

Praktisera i Milano genom LERU-STREAM

STREAM (STudent REseArch Mobility) är ett projekt av forskningsuniversitet i Europa för att ge studenter en möjlighet att praktisera inom forskning. Det är inte ofta det finns möjligheter inom våra ämnen (men det finns en massa andra, så ifall ni har mer än en disciplin kolla in listan) men nu finns det!

Det är universitetet i Milano som utlyser praktik i deras Project Tarquinia. Det är lämpligt för studenter på masternivå med erfarenhet av arkeologi, och all information ni behöver finns i de två länkarna.

ALL students of the department 0

FokusRom ger: kvinnor i poesin

Den 8/4 håller FokusRom i en dubbelföreläsning om kvinnor i den latinska poesin. Det är två hitresta forskare som talar, Alison Keith från universitetet i Toronto och Elena Giusti från universitetet i Warwick.

FokusRom lägger stor vikt vid att alla ska känna sig välkomna och för att det ska finnas möjlighet att vara med och diskutera under seminariet kommer de också att hålla en diskussion kring texterna den 3/4 som det är frivilligt att delta i (en måste alltså inte ha läst texterna innan seminariet, det är tänkt som en extra möjlighet). Efter seminariet den åttonde kommer det också att vara den traditionsenliga FokusRom-ölen på lämplig lokal, och även dit är alla seminariedeltagare välkomna. Det är ett utmärkt tillfälle att ställa frågor till forskare inom ens fält under otvugna omständigheter.

Textdiskussionen: 3 april, kl 13:15-15:00, LUX A126 Litteraturen för Elenas seminarie är bok 4 ur Aeneiden (och för den ambitiösa även bok 1) mest relevant, medan Alison hänvisar till Martialis’ Epigram nummer 1.105, 2.39, 2.66, 3.2, 3.51, 3.53, 3.54, 3.90, 4.4, 4.28, 7.18, 8.60, 8.68, 9.4, 9.32, 9.37, 9.49, 9.62, 10.75, 11.27, 11.99-102, 14.24-27, 14.31, 14.32, 14.39, 14.40, 14.147, 14.148 och 14.119.

Alla texter finns tillgängliga i latinsk och engelsk parallelltext via Loeb Classical Library: https://www.loebclassics.com.

Aeneiden finns också i fin svensk översättning av Ingvar Björkeson (finns i pocket eller på biblioteket). 

Seminariet: 8 april, kl 13:15-16:00, LUX B237

 

 

 

ALL students of the department 0

There … and back again!

Så, då var semestern över och jag är tillbaka på kontoret. Jag har gått igenom min mail från de senaste tre veckorna och svarat på allt, tror jag. Så ifall ni haft en fråga, ett problem, eller velat boka tid och jag inte mailat er – maila mig igen eller kom till kontoret.

Jag hoppas att ni haft det bra medan jag varit borta!

ALL students of the department 0

Studera manuskript i sommar

Det här vänder sig främst till dig som kommit lite längre i historisk arkeologi och för den som har förkunskaper i fornnordiska språk är av vikt.

        The Arnamagnæan Institute is pleased to announce that the next edition of the Summer School in Scandinavian Manuscript Studies will take place at the Department of Nordic Studies and Linguistics in Copenhagen, 12-23 August 2019.

        

        This two-week intensive summer school, focused on working with medieval and early-modern Scandinavian manuscripts, comprises both lectures and practical sessions. The courses are intended chiefly for graduate students (MA/PhD-level) but may also be of interest to more established scholars hoping to improve their manuscript reading and editorial skills. Some background in Old Norse is essential. Familiarity with one or more of the modern Scandinavian languages is an advantage, but is not required, as all teaching will be in English.

       

        The registration deadline is 1 April 2019.

       

        Read more about the summer school and how to register here: https://haandskrift.ku.dk/summer-courses/ <https://haandskrift.ku.dk/summer-courses/>

        Regards,

        Katarzyna Anna Kapitan

ALL students of the department Tagged | 0