STUDIEVÄGLEDARBLOGGEN

Blandad information för studenter på Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet

Vill du veta hur en bronslur låter? // Do you want to know how a bronze horn sounds?

Idag, 3/5 kl 12.15 är det lunchkonsert i Allhelgonakyrkan med fri entré och bronslurar! Se övrig information nedan

//

Today, May 3, at 12.15 there’s a lunch concert at Allhelgonakyrkan (the curch between the Univeristy Library and Lund Central Station) free of charge. Further information (in Swedish) below.

kl 12.15 – Fri entré
Lunchkonsert, Allhelgonakyrkan, Lund

BRONSLUREN – ett gåtfullt och magnifikt blåshorn från Skandinaviens bronsålder!

Ett program i ton, ord och bild med Cajsa S. Lund, musikarkeolog och musikerna Stefan Wikström & Fredrik Persson från Ensemble Mare Balticum, som spelar på rekonstruktioner av 3000-åriga bronslurar.

Bronsålderns blåshorn av brons, bronslurarna, är de mest uppmärksammade
ljudinstrumenten från det forntida Skandinavien. Redan 1797 hittades de första lurarna vid grävning i en torvmosse på Själland i Danmark.  Sedan dess har åtskilliga fynd gjorts, flertalet i Danmark. Idag känner vi till sammanlagt 60 bronslurar. Somliga är intakta och spelbara medan andra är mer eller mindre fragmentariska.
     I sin mest utvecklade form består en bronslur av ett ca 1,50 – 2,40 m långt koniskt, tunnväggigt tonrör – krumböjt i två plan – med rund, ornerad ändplatta (kanske en solsymbol) och grytformigt munstycke. De flesta av bronslurarna har tillverkats och använts parvis; tonrören är då vanligen symmetriskt svängda i förhållande till varandra.    
     Hur man tekniskt och musikaliskt trakterade lurarna är omöjligt att veta. En nutida brassmusiker kan utan problem spela omkring tolv naturtoner. Men frågan är om man använde sig av detta register i vår bronsålder.
     Hur, vad, för vem, varför spelade man? Detta är några av de frågor som vi får höra mera om i programmet, som illustreras med olika klingande exempel på hur bronslurarna kan ha låtit.

                                                                 ******

Cajsa S. Lund är en av pionjärerna inom det tvärvetenskapliga ämnesområdet musikarkeologi. Hon är numera knuten till Linnéuniversitetet. I flera år arbetade hon på Musik i Syd som producent för tidig musik med huvudansvar för Ensemble Mare Balticum. De två musikerna från ensemblen, Stefan Wikström och Fredrik Persson, är specialiserade på tidiga brassinstrument och illustrerar hennes föredrag med spel på rekonstruktioner av 3000-åriga bronslurar, hittade i Danmark och i Skåne.
De spelar även på den enda förefintliga rekonstruktionen av den halvcirkelformade så kallade Gullåkraluren, den äldsta kända bronsluren, hittad i Gullåkra mosse vid Uppåkra, inte långt från Lund.

3 maj, 2023

Inlägget postades i

ALL students of the department