STUDIEVÄGLEDARBLOGGEN

Blandad information som berör er utbildning och studietid.

Uppsamlingstenta // Re-exam

Utöver de ordinarie tillfällena att göra tentan (första tentan och omtentan i terminen) så finns det möjlighet att göra en uppsamlingstenta varje år. I år ligger uppsamlingstillfället för läsåret 2021/2022 den 19 augusti 2022.

För att göra en omtentamen i augusti (inklusive ventilera kandidat- eller mastersuppsats) så måste du anmäla dig senast måndagen den 13 juni till susanne.karlsson@ark.lu.se.

Anmälan är obligatorisk, och måste innehålla:

• Namn och personnummer
• Kurs (kurskod samt delkurs)
• Vilken tentamen det rör sig om.

Efter anmälan kommer du att bli kontaktad av aktuell lärare på kursen för mer information.

//

In addition to the regular exams during the semester, we arrange extra re-exams in August each academic year. This year’s re-exams for the academic year 2021/2022 take place on August 19.

If you wish to participate in a re-exam (including defence of your BA or MA thesis), you have to register no later than June 13 by email to susanne.karlsson@ark.lu.se.

Registration is mandatory, and must contain:

• Name and Swedish personal identity number
• Name of course and course code
• The type of exam it concerns (sit-in exam or take-home exam/paper)

After you have registered, the teacher on the course will contact you with more information.

10 juni, 2022

Inlägget postades i

ALL students of the department

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.