STUDIEVÄGLEDARBLOGGEN

Blandad information som berör er utbildning och studietid.

Terminen är slut, nu då?

Nu när terminen är över finns det ett par punkter kvar att tänka på.

UTVÄRDERING: På alla kurser ska det i dagarna gå ut en kursutvärdering där du som student har möjlighet att uttrycka din åsikt, ventilera eller komma med förbättringsförslag. Det är lätt att tänka att det inte är något som berör just mig men det är alltid betydelsefullt för oss att få in den, oavsett vad du har för upplevelser. Det hjälper oss att se om vi är på rätt väg, om det är något som vi kan göra eller om det är något som behöver förtydligas. Och även ett genomsnittssvar ger oss data vi kan använda. Och även om just du inte får njuta frukterna av din feedback kommer det andra studenter till gagn. Så jag tackar på förväg för att du har/kommer att besvara den 😉

EXAMEN: En annan sak som hör sommaren till är att ansöka om att få ta ut en examen! För humaniststudenter är det lätt att skjuta det på framtiden och sen helt glömma bort det tills det förväntas att en ska presentera examensbevis för en utbildning eller ett jobb eller ett stipendium (fråga mig inte hur jag vet det, bara lär av mina misstag, det är därför jag är här). Och eftersom examensenheten har mycket att göra under sommaren och början av hösten är det alltid bra att få det gjort i god tid. Gå in på den här länken och klicka er vidare, logga in med er studentidentitet och välj vilka kurser ni vill ska ingå i den – klart! 

FÖLJA UPP: Vet du hur det gått den här terminen? Har du gått in på dina sidor och kollat att alla poäng är registrerade? Det är en av studentens skyldigheter, att följa upp sina studier och se om något inte stämmer. Sen är det en av studentens rättigheter att få göra tentamen, så då ska du anmäla dig till uppsamlingstentamen i augusti. Deadline för det är den 15/6 så jag föreslår att du kollar dina poäng redan nu. Vänta inte!

ARKIVERA: Om du är klar med terminen och allt är färdigt är det läge att lägga den till arkivet. Saker som du kan behöva inför framtiden är kursbeskrivning, läromål och litteraturlista. Ifall du någon gång i framtiden vill åberopa innehållet i de kurser du gått nu är det upp till dig att visa detaljerna. Det är frestande i detta förment papperslösa byråkratsamhälle att strunta i att ha egna kopior på de handlingarna, men det finns inga garantier för att hemsidor eller tillgängliga onlinearkiv kommer att fortsätta att se ut som de gör nu. Så, skriv antingen ut rätt papper och spara dem tillsammans med dina andra viktiga handlingar, eller kopiera ner och spara dem elektroniskt. Om du aldrig behöver tacka mig för det här tipset är det ändå inte så många papper du måste återvinna och om du nån gång behöver dem kommer du att ha dem tillgängliga. 

SAMMANFATTA/AVSLUTA: Det är också vid terminsslut läge att rensa upp bland sina drivor av anteckningar, kopior av artiklar, lösa postitlappar och udda utskick i mailkorgen så att du är redo för nästa termin till hösten. Det här är i min ödmjuka åsikt den bästa biten med terminsslutet, och jag är också väldigt nöjd varje terminsstart att jag har styr på tingen. 

Så önskar jag er alla en lugn sommar och hoppas att vi ses till hösten!

Agneta, studievägledare

12 juni, 2020

Inlägget postades i

ALL students of the department

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *