Stipendier och fonder

Det finns oväntat många ställen att söka stipendier och fonder från och en resurs att ha i åtanke är databasen Global Grant. Den har alla studenter och anställda vid Lunds universitet möjlighet att använda genom bibliotekets försyn. För att specificera sin sökning korrigerar man bara söktermerna i spalten till vänster och sen är den specifika informationen under varje namn på fonderna.

Där finns flera som är riktade till studenter vid Lunds universitet, till studenter på högre utbildning, till studenter generellt, till personer från ett visst landskap eller ort, till studenter av olika kön och andra specificeringar. Det kan vara en idé att gå igenom listan och markera att det är till studier eller forskning ifall det behövs lite extra pengar till uppsatsarbete eller liknande.

Det finns också en lista med lite andra länkar till var det går att söka stipendier på LU:s sidor för information till studenter. Det finns också företag som gör sökning åt en, mot ersättning förstås. Men då jag inte har någon egen, eller vidimerad, erfarenhet av dem kan jag inte rekommendera någon särskild.

Önskar er god jaktlycka!

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required