SKÅNK

Det har kommit en inbjudan till alla skogsintresserade från Sundsvall. Det är en konferens om aktuell forskning om och förmedling av skogens kulturarv, och det finns chans för studenter att komma med utan kostnad. Om detta är något ni är intresserade av så läs på, relevant information är ett par stycken ner.

 

SKÅNK – Skogen; mångfald av natur- och kulturarv
Den 2—4 oktober 2019 på Quality Hotel, Sundsvall.
Länsstyrelsen i Västernorrland har tagit över stafettpinnen och bjuder härmed in till SKÅNK 2019, en konferens om skogens mångfald av natur- och kulturarv.

Teman för årets konferens är:
– De vita fläckarna. Antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling med särskilt fokus på inventering i skogsmark,
– Aktuella forskningsfrågor, samt
– Kommunikation och förmedling om skogens kulturarv, kopplat till aktuella tvärsektoriella utmaningar.
SKÅNK riktar sig till handläggare vid miljömålsmyndigheter, länsstyrelser och museer samt forskare vid t ex universitet, högskolor, fristående institutioner, myndigheter, museer och företag samt civila samhällets organisationer. Förhoppningen är att SKÅNK ska vara en mötesplats för alla som är intresserade av att diskutera skogens natur- och kulturarv. Alla är välkomna att delta i konferensen och att anmäla ett föredrag eller en poster.
Lämna in förslag (tema, titel + abstract) på konferensbidrag till: john.molin@lansstyrelsen.se senast 15 april.

Studentdeltagande:
SKÅNK riktar sig också till studenter. Ett begränsat antal studenter har möjlighet att delta på konferensen kostnadsfritt. Studenter som önskar delta i konferensen ska skicka in en ansökan om maximalt 2 sidor text. Ansökan ska innehålla en presentation av (hittills) genomförda kurser, intresseområde, och en motivering till hur ett deltagande på SKÅNK-konferensen kommer främja de fortsatta studierna. Ansökan ska också innehålla en referens från en lärare på den institution vid vilken studenter bedriver sina studier. Ansökan mailas till eva.svensson@kau.se senast 15 april. Antagna studenter förväntas att presentera en poster vid postersessionen.

Arrangörer och ytterligare information:
SKÅNK är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Uppsala universitet, Karlstad universitet, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
Den första konferensen anordnades oktober 2017 i Uppsala och lockade då 105 deltagare.
Preliminärt maxpris: 2500 kr exklusive moms (3125 kr inklusive moms). Detta inkluderar alla måltider och exkursion. Accepterat konferensbidrag ger reducerad avgift.

Vid frågor, kontakta:  John Molin (Länsstyrelsen i Västernorrland): john.molin@lansstyrelsen.se 0611-34 92 14  Mikael Jakobsson (Riksantikvarieämbetet): mikael.jakobsson@raa.se 08-5191 8325  Karl-Johan Lindholm (Uppsala universitet): karl-johan.lindholm@arkeologi.uu.se 018-471 20 81  Studentfrågor: Eva Svensson (Karlstads universitet): eva.svensson@kau.se, 054-700 15 58

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required