STUDIEVÄGLEDARBLOGGEN

Blandad information för studenter på Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet

Sista dagen att ansöka! // Last day to apply!

Idag är sista dagen att ansöka till höstens kurser så vänta inte till sista minuten i natt utan gör det genast! 

För dem som har en färdig kandidatkurs vill jag särskilt rikta uppmärksamheten mot årets roterande avancerade kurs som återkommer först om tre år igen: https://www.ark.lu.se/kurs/ARKN12/HT2024/Byggnader som arkeoloig – analys av komplexa bebyggda miljöer. 

//

Today is the last day to apply for the autumn, so don’t wait until the very last minute – do it now!

Every year we rotate one of our advanced courses, and this year we offer Buildings as archaeology – the analysis of complex built environments. Next chance is in three years time. 

15 april, 2024

Inlägget postades i

ALL students of the department