Seminarier i (resten av) april

April 4, 15.15-17.00, (LUX B339) – Utgrävningar av järnålder vid Faested med Lars Grundvad, Museet på Sønderskov. Här är en liten försmak.

 

Måndag 8 april, kl. 13–16  (LUX B237) – FokusRom: Talking about women in Latin poetry Alison Keith, University of Toronto, Women and objects in Martial’s epigrams; Elena Giusti, University of Warwick, Varium et mutabile: Virgil’s Dido among her critics.

This talk is part of a special initiative to illuminate and discuss issues of gender and diversity within archaeology and classical studies, and is financed through support from the Lund University Management Group for Gender Equality and Equal Opportunities. 

Efter seminariet blir det FokusÖl, när alla som vill går vidare för ett glas på något lämpligt ställe.

 

Måndag 8 april – Städer, uppdragsarkeologi och hållbar utveckling (LUX A233) 13.15-14.30: Joakim Kjellberg, Inst f arkeologi och antik historia, Uppsala universitet: ”Sociala identiteter och urbana nätverk – med exempel från det medeltida Uppland”

14.45- 16.00: Ulrika Söderström, Kalmar Län Museum/ Grasca, Linnéuniversitet: ”Mellan policy och praktik – uppdragsarkeologi och hållbar utveckling med exempel från Kalmar län”

 

Torsdag 11 april, 15.15-17.00 (LUX B251)  Series All inclusive: ”Living in Mediecal Castles – a feminist perspective” av Karen Dempsey, University of Reading. This talk is part of a special initiative to illuminate and discuss issues of gender and diversity within archaeology and classical studies, and is financed through support from the Lund University Management Group for Gender Equality and Equal Opportunities.

 

Tisdag 23 april, 15.15-17.00 (LUX B339) – aaDNA – tracing trade and origins with DNA

Kan man utvinna DNA ur arkeologiska artefakter och till vad kan man i så fall använda det? Om detta berättar paleogenetikern Erik Ersmark från Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

 

Onsdag 24 april, kl. 13–15  (LUX A126) – Forskningspresentation: As above, so below – Arkeologiska upptäckter ovan och under jord i egyptiska Gebel el-Silsila av Maria Nilsson, LU.

 

April 25, 15.15-17.00, (LUX B339) Presentation av post doc-projekt – ”Sheep o’hoy – the zooarchaeology of sails production in Late Iron Age Scandinavia” by Stella Macheridis, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University.

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required