STUDIEVÄGLEDARBLOGGEN

Blandad information för studenter på Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet

Rättigheter, ansvar och skyldigheter som student

Att vara student vid Lunds universitet ger en flera rättigheter men också vissa skyldigheter. En av dessa skyldigheter är att informera sig om vilka regler som gäller på universitetet. 

För att skaffa sig en översikt av dessa kan ni gå in på lu.se/studera (sidan för blivande och nuvarande studenter vid Lunds universitet) och läsa under en flik som heter Livet som student

Därunder hittar ni Rättigheter och ansvar som student, som är en egen huvudrubrik. Där finns också länk till Rättighetslistan med sina åtta avsnitt som berör allt från examinationsrätt till studenters arbetsmiljö och regler mot trakasserier, och det finns definitioner av fusk, störningar och trakasserier som kan leda till disciplinära åtgärder.

Vid Lunds universitet råder nolltolerans mot alla former av trakasserier, kränkande beteenden och hat, hot och våld. Alla medarbetare och studenter har ansvar för att bidra till universitetets strävan mot ett demokratiskt och jämställt universitet fritt från diskriminering. 

 

 

5 april, 2024

Inlägget postades i

ALL students of the department