STUDIEVÄGLEDARBLOGGEN

Blandad information som berör er utbildning och studietid.

Praktikplats i Rom!

Ytterligare en spännande möjlighet för anikvetare! Gör din praktik i Rom: 

Svenska institutet i Rom utlyser härmed:

* två praktikplatser för perioden måndag 18 januari till fredag 19 februari 2021 (fem veckors heltidspraktik)
* två praktikplatser för perioden måndag 22 februari till fredag 26 mars 2021 (fem veckors heltidspraktik)

Praktiken sker inom ramen för projektet ”Mötesplats Medelhavet – en forskningsplattform för digitaliserade arkeologiska samlingar och arkiv vid de svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul”. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges tre medelhavsinstitut för en gemensam digital plattform för svensk arkeologisk forskning. Genom en omfattande systematisk registrering och inventering av institutens arkiv och samlingar skapas en vetenskaplig resurs där material från grävningar i Grekland, Italien och Turkiet tillgängliggörs för en internationell publik. Praktiken kommer framför allt att bestå av skanning av arkivmaterial. Viss ersättning för resa, boende och uppehälle ges.

Behörig att söka praktikplatserna är den som är student eller nyligen har avlagt examen på master-nivå i Antikens kultur och samhällsliv, Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap eller Musei- och kulturarvsvetenskap.

Ansökan skall bestå av: (A) ett ansökningsbrev, max 1 A4-sida långt, som skall innehålla en personlig motivering om varför man vill göra praktik på Svenska institutet i Rom samt en beskrivning av hur praktiken passar in i den sökandes utbildning och framtida verksamhet, samt (B) ett kortfattat CV med relevanta meriter, max 2 A4-sidor långt. Av ansökan skall framgå vilken av praktikperioderna som avses eller om man kan tänka sig vilken som.

Ansökan skickas som pdf till tobin@isvroma.org senast fredag 2 oktober.

 
21 september, 2020

Inlägget postades i

ALL students of the department

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *