Ny databas: L’Année Philologique

Goda nyheter från UB! Lund prenumererar numera på L’Année Philologique (APh). APh är en bibliografisk databas som rymmer nästintill alla vetenskapliga arbeten som på något sätt har med den klassiska antiken att göra. En redaktion bestående av forskare från Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz och USA arbetar tillsammans för att se till att den hela tiden är uppdaterad. Går du i uppsatstankar men har ingen överblick över vad som tidigare har gjorts inom fältet? En sökning eller två i APh är bästa sättet att få svar!  Du når databasen via LUBSearch: http://emedia.lub.lu.se/db/show_letter/L

This entry was posted in Antikens kultur och samhällsliv - Ancient history, Post graduation: Doktorander - PhD candidates, post-graduation: Master and tagged , , . Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required