STUDIEVÄGLEDARBLOGGEN

Blandad information som berör er utbildning och studietid.

Missa inte dina obligatoriska uppgifter! // Don’t forget to do your mandatory assignments!

Terminen drar mot sitt slut och det är dags att se över sina poäng på ladok, sina uppgifter i canvas och begära ersättningsuppgifter för de eventuella missade obligatoriska momenten på kursen! Alla dessa handlingar är sådant som studenten själv ansvarar för – det är inte läraren som ska driva in uppgifterna utan studenten som ska begära att få göra dem. Om det rör sig om en kompletteringsuppgift, något som ska utföras för att ersätta ett obligatoriskt tillfälle till exempel, så är det ansvarig lärare som ska kontaktas, och om det är en helt missad tenta är det snart dags att anmäla till sommarens uppsamlingstillfälle. 

Allt det här är viktigt av många anledningar – den första är förstås att få tillgodogöra sig hela utbildningen, men påföljderna är att om du inte gjort alla dina obligatoriska moment får du inte din delkurs klarmarkerad i ladok och beroende på hur många poäng det rör sig om kan det innebära att du inte får CSN nästa termin. En kurs som inte är helt klar går heller inte att använda i examensansökan och därmed kan du riskera att behöva vänta med ditt examensbevis och det kan påverka dina arbetsansökningar. 

Så: glöm inte att kolla av så att precis allt är avklarat på kursen!

//

The semester is drawing to a close and its high time to look over your study results. Are all your assignments, exams and papers handed in? Graded and added to your Ladok? Have you participated in all the mandatory course elements? If not it’s up to the student to contact the teacher for a replacement assignment and if it’s a question of a full re-exam it’s the student who ask to be registered for it. 

Having the full course done and dusted is important for many reasons, but one of them is to be able to use it in a future degree! 

So, make sure you check your results and hand in any extra assignments! 

26 maj, 2022

Inlägget postades i

ALL students of the department

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.