STUDIEVÄGLEDARBLOGGEN

Blandad information som berör er utbildning och studietid.

Kvalificerat arbete: Kulturmiljöhandläggare/arkeolog

Eftersom flera av våra studenter fortsätter att hålla koll på bloggen även efter examen kommer här en arbetsannons för dem av er med mer erfarenhet. Länsstyrelsen i Kronoberg län söker en arkeolog för handläggning av alla förekommande arkeologiärenden och uppdragsarkeologiLäs mer här nedan, eller på: Om lansstyrelsen, jobba hos oss

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består i huvudsak av kvalificerad handläggning av alla typer av arkeologiärenden enligt kulturmiljölagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Exempelvis tillstånd till ingrepp eller borttagande av fornlämningar, arkeologiska undersökningar inklusive anbudsförfarande och tillsyn. Arbetet är administrativt till sin karaktär och du granskar inkomna handlingar från sökande och bereder beslut. I tjänsten ingår att göra besiktningar och bedömningar samt rådgivning kring fornlämningar. En stor del av arbetet innebär tidiga kontakter och samråd med exploatörer, kommuner och myndigheter och andra sakområden på Länsstyrelsen, granskning av planärenden och att bistå med sakkunskap i exempelvis naturvårds- och vattenvårdsärenden. Arbetet innebär även i viss mån andra uppgifter inom kulturmiljöarbetet, exempelvis att jobba förebyggande med information genom att hålla utbildningar och föredrag inom dina arbetsområden och fornvård. Du kommer att ha ansvar för skogs-, metallsökarärenden, remisser och fornvård, men även arbeta med uppdragsarkeologiska ärenden. Du skall kunna anlägga ett brett samhällsperspektiv i arbetet och kommer att arbeta tvärsektoriellt, självständigt och analytiskt. Inom Kulturmiljö tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna. Tillsammans med vår arkeolog arbetar ni gemensamt med arkeologifrågorna. Du skall därmed även bidra till att vidareutveckla Kulturmiljös verksamhet.

Kvalifikationer: Vi söker dig som har god insikt i kulturmiljölagens bestämmelser och har en bra överblick över lagstiftning som rör planering och byggande, PBL och MB. Vi förutsätter att du har kunskaper i ArcGIS och akademisk examen, masterexamen med arkeologi som huvudämne eller motsvarande utbildning, som är ett krav. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från Länsstyrelse, annan statlig relevant myndighet, museum, kommun eller konsultverksamhet är meriterande liksom erfarenhet av uppdragsarkeologi, helst i arbetsledande ställning/projektledare och att ha upprättat och bedömt undersökningsplaner och kostnadsberäkningar. Eftersom arbetet innebär resor i länet är körkort nödvändigt.
På grund av arbetets karaktär, där samarbete och professionellt förhållningssätt är grunden, fäster vi mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Som person bör du vara initiativrik, driva arbetet framåt, ha en god organisatorisk förmåga samt vara van att fatta självständiga beslut. Arbetet innebär omfattande interna och externa kontakter. Du bör därför ha lätt för att skapa goda relationer och vara en god representant för Länsstyrelsen. Din förmåga att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift är av stor betydelse.

  • Erfarenhet krävs.
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning:   Heltid
  • Tillträde:   2019-01-07
  • Ansök senast:   2018-12-07
  • Referensnummer:   112-6210-18
  • Välkommen att söka genom digital ansökan via denna länk.
  • Löneform:   Månadslön
  • Körkort krävs.
  • Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Kontaktperson
Heidi Vassi
Länsantikvarie
010-223 70 00
heidi.vassi@lansstyrelsen.se

Fackliga företrädare
Lennart Grimsbo, ST
010-223 70 00
Malin Fernholm, SACO
010-223 70 00

Om arbetsplatsen: Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 250 statliga verksamheter. Vi står upp för den demokratiska processen och utvecklar Kronoberg genom meningsfulla och utvecklande uppdrag. Vi är ca 180 medarbetare inom 19 verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet…Med fokus på dem vi är till för…Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt…Tillsammans med andra.

Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Kulturmiljöfunktionen präglas av ett tvärsektoriellt arbetssätt och funktionen har sin tillhörighet inom Samhällsutvecklingsenheten på Länsstyrelsen. Kulturmiljös arbete syftar till att kulturmiljövärden tas tillvara i samhällsplaneringen och bidrar till goda, variationsrika och attraktiva livsmiljöer i länet. Handläggningen sker primärt utifrån kulturmiljölagen, Förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, miljöbalken och Plan och bygglagen. Inom arbetsgruppen finns idag fyra handläggartjänster och tre projektmedarbetare för kunskapsuppbyggnad. Inom Kulturmiljö finns en god gemenskap med omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter.

Övrigt
Vårt sociala klimat får högt betyg i medarbetarundersökningar. Det är vi stolta över. Hos oss är det nämligen viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

 

22 november, 2018

Inlägget postades i

Efter examen Jobb Only in swedish

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *