STUDIEVÄGLEDARBLOGGEN

Blandad information för studenter på Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet

Inför höstterminen 2024

Innan terminsstart brukar jag få många frågor på mail. Eftersom jag är på semester 11/7-19/8 svarar jag på några av de vanligaste här, och hoppas att det hjälper tills jag är tillbaka eller att någon annan har omedelbar hjälp åt er (och här är ett inlägg om effektiva mail).

Vill ansöka men missade göra det? Det går att göra en sen ansökan på nästan alla våra kurser, den öppnar den 15/7. Hur det fungerar med själva ansökningsprocessen har antagning.se svar på.

Hittat en kurs på hemsidan som inte går att söka?ark.lu.se under ”utbildning” finns även kurser som inte går den här terminen. Flera av våra kurser är s.k. periodiserade, d.v.s. de går i intervall. T.ex. går våra fortsättningskurser bara på våren, och våra kandidatkurser bara på hösten. Våra osteologikurser går vartannat år. Att äldre eller just nu inaktiva kurser ligger kvar under utbildning är för att de ska vara sökbara för planering.

Blivit antagen, och nu då? Glöm inte att svara ja på antagning.se, och kom på introduktionsmötet. Där kommer du att få information om allt som ska hända under terminen, om tentor och om hur institutionen fungerar, och du blir också registrerad. Du borde ha fått ett välkomstmail från institutionen också, men om det inte dykt upp kan du höra av dig till susanne.karlsson@ark.lu.se, vår utbildningsadministratör som kan kolla så vi fått rätt mailadress till dig. Här finns också information  du kan använda dig av.

Antagen med villkor? Det är en formulering som kommer på ditt antagningsbesked om det finns krav som du inte uppfyllde vid ansökningstillfället. T.ex. behöver du ha tagit ut din kandidatexamen (och inte bara klarat av din kandidatkurs) innan du kan bli registrerad på masterprogrammet. Det gör du genom Ladok (i menyn till höger) och frågor ställer du till examensavdelningen. Vänta inte till sista ögonblicket för det är längre handläggningstid i början av terminen. Det kan också röra sig om att du fattas poäng från din förra kurs för att komma in på nästa, då är det extra viktigt att du gör tentan/skriver uppgiften under uppsamlingstillfället 16/8, anmälan för hemtentorna är stängd men salstentor går att anmäla sig till i Ladok 1-3 veckor innan. Svenska lärosäten är kopplade till Ladok så de poängen kommer att vara registrerade i förväg.

Ångrat dig? Om du blivit antagen men inte vill ha din plats går du in på antagning.se och tackar nej. Ju förr du gör det desto större sannolikhet att en annan student får chans till platsen. Om du ångrar dig efter kursstart är det viktigt att du avregistrerar dig hos utbildningsadministratören också, så att det inte ser ut som om du gått hela terminen utan några poäng.

Fått en reservplats? Då är det helt en fråga om vilken kurs och vilka studenter som är före dig ifall du kommer in eller inte. Det finns inget att göra utom att vänta, reserver blir kallade i den ordning de är i systemet. Vi meddelar reserver löpande under hela första veckan på terminen. 

Behöver stöd under studietiden? Ifall du har funktionsnedsättning och skulle behöva anteckningshjälp, personlig mentor, extra tid vid tentor, tillgång till dator under tentorna och liknande, så ska du göra en ansökan om riktat pedagogiskt studentstöd. Du behöver inte ha tidigare läkarintyg eller utredning för att påbörja ett samtal med dem men ifall du har intyg tar du med det.

Vad innebär kick-off? Det är ett tillfälle då alla studenter och lärare kan träffas och prata en stund innan terminen tar fart ordentligt. Vi har fyra olika ämnesområden på institutionen och studenter som gått olika långt inom sitt eget område eller inom flera, och det här är chansen för alla att ses. Eftersom minglande är en så stor del av arbetslivet och en förmåga man tränar upp försöker vi få in tillfällen för det under utbildningen. På kick-offen assisterar vi minglandet med en bingobricka där du kryssar i rutor efterhand som du hittar personer att säga hej till. Terminens kick-off är onsdagen 4/9 kl 16-18 (ca), och jag hoppas på att få se alla där!

Missa inte heller studentföreningen KNUTs olika arrangemang under terminsstarten. Det är ytterligare ett sätt att lära känna sina framtida medstudenter och kollegor och de drar igång redan på måndagen 2/9.

Och jag hoppas på att det här hjälper tills jag är tillbaka och kan svara på frågor direkt igen. Vi ses till hösten!

10 juli, 2024

Inlägget postades i

ALL students of the department