Idag öppnar masterprogrammet för sen anmälan

Har du insett först nu att du kanske borde sökt till masterprogrammet? Då finns det en liten chans till att göra det. Sen anmälan till programmet öppnar idag och ansökningsförfarandet är samma som om du sökt i januari, men du hamnar på reservlistan istället. Allt om ansökningsgången kan läsas här. I dagsläget är masterprogrammet fullt och reservlistan är påbörjad, de som ansöker sent men med full behörighet kommer sen att läggas till listan efterhand som ansökningarna kommer in.

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required