Humanist och teologi-dagarna

På årets HT-dagar kommer tre av institutionens egna doktorer att medverka med föredrag, och alla tre är på fredagen.  Ett perfekt sätt att inleda helgen eller i alla fall avrunda veckan, inte sant?

Fredag 5 april:

kl 10.00-10.25 i LUX aula kommer Lovisa Brännstedt och Fredrik Ekengren att prata om Försummelse, svek och bakhåll – Roms nederlag i Teutoburgerskogen. 

14.45–15.10 i LUX aula ska Henrik Gerding berätta om Fel i rättan tid – om ursprunget till den julianska kalendern.

Ett perfekt sätt att inleda helgen eller i alla fall avrunda veckan, inte sant?

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required