Februariseminarier

Det ges flera seminarier här på institutionen under februari, och alla är välkomna! Det är forskarseminarier så nivån på materialet och till viss del förväntningar på förkunskaper är högre än på föreläsningar. Men eftersom det är öppna föreläsningar är det upp till var och en att avgöra ifall en har nytta och glädje av att lyssna. Det finns inga krav på att delta med inlägg eller frågor.

February 5, 15.15-17.00 (NB a Tuesday!), Room B240 Jeanette Varberg, The National Museum of Denmark. Humans have always wandered – Migrations and turning points in history.

February 7, 15.15-17.00, Room B129 Fredrik Hallgren, Kulturmiljö Mälardalen. Nya undersökningar av mesolitiska våtmarkslokaler i Dagsmosse, Östergötland och Tjugestamossen, Närke.

 

Måndag 11 feb – Sigtuna med omland – människor och gemenskaper (LUX A233)

13.15-14.45: Cecilia Ljung, Inst f arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet & Torun Zachrisson, Upplandsmuseet: ”Skärningspunkt Sigtuna, de första människorna i Sveriges äldsta stad: nya rön och många frågor från ett nystartat projekt”

15.00-16.00: Mats Roslund, Inst f arkeologi och antikens historia, Lunds universitet: ” ”Slaveriets geografi – gemenskaper och nätverk i Mälardalen ca 1000-1150”

 

February 14, 15.15-17.00, Room B339 Tobias Richter, Department of Cross-Cultural and Regional Studies, Centre for the Study of Early Agricultural Societies, Copenhagen University Early Agriculture in Jordan

February 21, 15.15-17.00, Room B339 Paola Derudas, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. Documenting, interpreting, publishing and re-using. February 28, 15.15-17.00, Room 339 Giacomo Landeschi, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University Detecting the invisible, the use of 3D immersive systems to analyze the ancient space.

February 28, 15.15-17.00, Room B339 Giacomo Landeschi, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University Detecting the invisible, the use of 3D immersive systems to analyze the ancient space.

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required