STUDIEVÄGLEDARBLOGGEN

Blandad information för studenter på Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet

Extra uppsatshandledning // Extra thesis consultation

Sitter du med din uppsats eller ditt examensarbete och behöver hjälp framåt? Då kan du boka en handledningstid med någon av Studieverkstadens språkpedagoger!

De kan hjälpa dig med allt från planering, rutiner och skrivprocessen, till att ge stöd i att komma i gång med själva skrivandet. Det finns möjlighet både till individuell handledning, och till att träffas med en grupp, ifall ni exempelvis är flera studenter som gör ett arbete tillsammans.

Mer information om handledning och hur du bokar tid hittar du på: www.lu.se/studieverkstaden-handledning

//

Working with your essay or degree project and need some writing support? Then you can book a consultation with one of the Academic Support Centre’s language and study consultants!

They can help you with planning, routines and the writing process, as well as support you with getting started on the writing itself. Consultations are available for individuals as well as groups, e.g., if you are working on an assignment together.

Find more information about consultation and how to book a time slot at: www.lunduniversity.lu.se/book-consultation-academic-support-centre

27 mars, 2024

Inlägget postades i

ALL students of the department