Arkeologi för alla

Seminarieserien “Arkeologi för alla” erbjuder öppna föredrag om pågående forskning vid institutionen för arkeologi och antikens historia. Föredragen vänder sig till en intresserad allmänhet samt universitetet i sin helhet, och här är vårens program:

Tis 12/2 kl 15.15-16.00 (LUX B152) Brendan Foley: Antikythera – Treasure Wreck from Ancient Greece (obs. föredraget hålls på engelska)

Tis 12/3 kl 15.15-16.00 (LUX B152) Martin Hansson: De obesuttnas kulturarv och fattigdomens arkeologi

Tis 16/4 kl 15.15-16.00 (LUX B237) Maria Nilsson: Arkeologi ovan och under jord – nya upptäckter i egyptiska Gebel el-Silsila

Tis 14/5 kl 15.15-16.00 (LUX B251) Gertie Eriksson: Det var en gång… i Lund – den vikingatida stadens ursprung och omland

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required