Antagen med förbehåll?

Står det i ditt antagningsbesked att du blivit antagen med förbehåll? Det står på alla antagningar där det finns ett särskilt behörighetskrav. För de som söker kandidatkursen innebär det att fortsättningskursen måste vara klar. För de som sökt masterprogrammet betyder det bara att du kommer att behöva visa upp att du tagit ut din kandidatexamen när kursen kör igång.

För kandidatstudenter innebär det att avklarad fortsättningskurs blir registrerad i Ladok och när ni svarat ja på ert val kommer en kontroll av behörighet att ske automatiskt.

För de som sökt mastern och redan har poäng nog för en kandidatexamen är det bara att gå raka vägen till examensavdelningens hemsida som svarar på vanligt förekommande frågor dessutom, och följa instruktionerna.

För de som behöver följa upp gamla tentor och avsluta kurser, för det är bara hela, avslutade kurser som räknas i examen, så gäller det att höra av sig till den ansvarige läraren och fråga om tid för omtentamen eller om ni får göra kompletteringsuppgifter. Det ligger på studenten att begära att få tenta en gång till, eller att få göra uppgifter till uppsamlingstillfället i augusti. Det kommer inte att hända av sig själv så var noggranna!

Det krävs att behörigheten är uppfylld innan ni blir registrerade på kurserna! Det går inte att läsa kandidaten utan att ha blivit klar med fortsättningen, eller läsa masterprogrammet utan att ha tagit ut sin kandidatexamen. Det går att börja kursen i fråga, men för att bli inskriven och få igång sitt CSN och få poäng registrerade måste den förra vara färdig till fullo.

Med det sagt: grattis till alla som blivit antagna, med eller utan förbehåll!

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required