Society for Medieval Archaeology Student Colloquium 2012

 FÖRFRÅGAN OM FORSKNINGSÄMNEN

Första tillfället att skicka in forskningsämnen till Society of Medieval Archaeologys Student Colloquium är nu öppet. Konferensen kommer i år att hållas på Cardiff University den 8-9 november 2012. Eventets målsättning är att skapa en plattform för doktorander och nya yrkesverksamma personer där de kan presentera och diskutera sin nuvarande forskning.

Forskning som berör hela den medeltida perioden samt från alla geografiska områden är välkomna att delta. Forskning med annat huvudfokus än det arkeologiska, som har en bredare betydelse för förståelsen av medeltiden, kommer också att tas in för vidare bedömning. Under konferensen kommer det också att finnas möjlighet att presentera forskning via posterutställningar. Dessa typer av bidrag tas också gärna emot.

Sammanfattningen ska skrivas på engelska (inte mer än 150 ord) och skickas som en bifogad fil. Presentationen av forskningen på konferensen kommer att hållas i 20 minuter med en 10 minuter lång diskussion för varje bidrag.

Presentationerna kommer att reserveras för doktorander och nya yrkesverksamma men vi välkomnar även bidrag från alla verksamma inom området medeltid att skicka in förslag på sin forskning.

Fullständiga sammanfattningar för alla presentationer ska skickas in till medieval.archaeology@googlemail.com innan fredagen den 7 september.

För mer information se den bifogade postern eller maila till medieval.archaeology@googlemail.com.

OBS: Denna konferens kommer att hållas på engelska.

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required