Gräva i Dublin låter väl trevligt?!

10 veckor i Dublin någon? : Archaeologists – summer 2018 Dublin

Klicka på länken och skicka dit CV till mailadressen. Enkelt och smidigt. Lön får ni också, alltid välkommet.

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required