e-nyhetsbrev

Den 25e varje mnånad kommer LU att skicka ut ett nyhetsberv till alla intresserade studenter vid universitetet. Du kan läsa det senaste här: www.lu.se/karriär

Nyhetsbervet heter “Karriärstankar” och vill man prenumerera så är det bara att mail till anna.sparrenblad@er.lu.se se även flyer nedan och på anslagstavlan
Namnlös

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required