Det kom ett mail och här nere kan ni läsa det. Detta är inte kopplat till oss men verkar spännande.

Jag heter Alexander Marshall och jag skriver till er för att undersöka om det finns intresse bland arkeologiprogrammets studenter ang. sex veckors voluntärarbete igenom den Europeiska Volontärtjänsten (EVS) på en arkeologisk utgrävning i Veliki Preslav, Bulgarien. Vid deltagande i EVS får man alla grundläggande utgifter betalade. Vi kommer bland annat att stå för: fickpengar, pengar till mat, boende relaterade utgifter, transport intärnt inom landet och resan till, samt från Bulgarien. Ni kan läsa mer om EVS här: https://europa.eu/youth/volunteering_sv

Syftet med programmet är att förse voluntärerna med praktisk erfarenhet utomlands som är relevant i relation till deras utbildningar. I detta fallet söker vi 3-6 arkeologistundenter från Sverige som vill jobba praktiskt under sex veckors tid på sommaren (1/8-15/9-2018). De kommer att arbeta tillsammans med ca 20 andra voluntärer från olika länder (främst från Italien och Spanien). Ingen tidigare arbetserfarenhet krävs.

Emot slutet av deltagandet kommer voluntärerna att få ett s.k. Youthpass Certifikat.

Ni kan läsa mer om det här:

https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/about/

Det sista ansökningsdatumet är 25/4-2018 och vi på ’the Open Space Foundation’ hade verkligen uppskattat om ni kunde sprida den ovanstående informationen, samt den följande länken till arkeologiprogrammets

studenter:

https://www.openspacebg.com/call-volunteers-long-term-evs-short-term-evs-bulgaria/

 

Vi hade även uppskattat om de intresserade studenterna hade kunnat skicka ett kort personligt brev (en halv till en sida), samt sina CV:n

till: evs@openspacebg.com

De kan även kontaktat mig direkt via Facebook:

http://www.facebook.com/alexander.marshall7

Vår Facebook sida:

https://www.facebook.com/OPEN-SPACE-Foundation-1579508285597620/

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required