July 2016

Nu kan du göra en sen anmälan!

Från och med idag den 15 juli finns det möjlighet att göra en sen anmälan till många av höstens kurser på antagning.se. Dessa kurser är märkta “Öppen för sen anmälan”. Du som gör en sen anmälan rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då din anmälan inkommit och du styrkt behörighetskraven. Lycka till!

ALL students of the department 0