16 September, 2014

Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet söker nya forskare- är det du?

12 platser i utbildningen på forskarnivå med doktorandanställning vid Humanistiska fakulteten  Sista ansökningsdag: 2014-10-15. http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/platser-i-forskarutb/12-platser-i-utbildningen-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5-med-doktorandanst%C3%A4llning-vid-humanistiska-fakulteten-1.202627

ALL students of the department 0

ALL students of the department 0