2 September, 2014

Hälsningsgillet ht14

Terminens hälsningsgille! Varje termin anordnar AF (Akademiska Föreningen), KK (Kuratorskollegiet) och LUS (Lunds universitets studentkårer) Hälsningsgillet, en mässa där såväl nya som gamla studenter får möjlighet att möta Studentlunds föreningar samt externa organisationer och företag! Ungefär 100-150 utställare finns på plats och sammanlagt besöker ca 4000 studenter mässan varje termin! Platsen är alltid densamma – AF- borgen, och öppettiderna är mellan 12.00 … Continue reading

ALL students of the department 0