August 2011

PDP

PDP : PDP står för Personal Development Planning. Syftet är att ge dig som student möjlighet att reflektera över dina studier, fundera över hur du ska använda din studietid på bästa sätt, förstå hur studierna förbereder dig för arbetsmarknaden och ge dig stöd i den fortsatta planeringen av studietiden. PDP innefattar i korthet: 1. Självanalys: Vilka färdigheter, kunskaper, preferenser, erfarenheter … Continue reading

ALL students of the department/Only in swedish/Seminars and conferences/student: practical up-dates 0

Interested in going abroad for a semester?

Don’t forget to attend the information meeting on exchange abroad: !!! 5. oktober 11.15- 13.00 Hörsalen SOL-centrum. !!! The deadline for applications  are: 15th of October 2011/ Ansökningsdatum for vårterminen 2012: 15 Oktober 2011. Best SGC/ Studievägledaren

ALL students of the department/post-graduation: Master/Seminars and conferences/student: practical up-dates 0

Welcome

A new semester has begun, and the department’s corridors and lecture-halls are again full of voices and students. Don’t forget the student counsellors visiting hours are Monday and Thursdag 13-15. You are very welcome! you can call or e-mail out-side the visiting hours on Monday and Thursday: 0462224515 eller e-mail: studievagledare@ark.lu.se . I am also happy to welcome and introduce … Continue reading

ALL students of the department/student: practical up-dates 0