Tillsammans jobbar vi för en lärorik och bra hösttermin.

Nu ska det pluggas in joniska kolonner, femur, humerus, urbanisering, korintiska kolonner, holkyxor, fågelfibula, skapula, strävbåge, rödgods och mycket mycket mer.

Nu är terminen igång “kickad”.

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required