Doktorera på Göteborgs universitet?

Doktorand i något av Humanistiska fakultetens forskarutbildningsämnen.

http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallningar-detaljsida/?id=1054

Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet utlyser en anställning som doktorand i något av humanistiska fakultetens forskarutbildningsämnen.
This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required