Besviken!

Kära alla studenter

I torsdags ordnades en arbetsmarknads dag för ER så att NI kunde inspireras men också ställa frågor till alumner för att lättare få en överblick över hur arbetsmarknaden ser ut idag, vilka olika kombinationer av kurser som arbetande arkeologer/ antikare/ hisoriska arkeologer och historiska osteologer har och deras väg till arbete.

Jag, tillsammans med studievägledaren på Historiska instruktionen och studievägledarna på Institutionen för Kulturvetenskaper ordnaden denna dag för ER men sammanlagt kom 20 stycken studenter- från 3 institutioner.

Besvikelsen är total. Mitt arbete består mycket, för att inte säga helt, till för att guida och hjälpa ER med ERA frågor kring studier och arbetsliv. Nu hade NI chansen att fråga före detta studenter hur deras kurs kombinationer lätt till jobb men NI tog inte den.

This entry was posted in ALL students of the department. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required